Konferencja Naukowa na temat nowotworów jelita grubego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Rak jelita grubego jest drugim co do częstości nowotworem w Polsce, w połowie przypadków lokalizuje się w odbytnicy. Jego leczenie jest coraz większym wyzwaniem oraz problemem medycznym i społecznym naszego kraju. Wyniki leczenia nie są doskonałe i nadal odbiegają od rezultatów uzyskiwanych w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. W dniach 4-5 listopada w Bydgoszczy odbywać się będzie II Konferencja Naukowa poświęcona właśnie tym zagadnieniom. Podczas dwudniowych obrad prowadzona będzie szeroka dyskusja wśród polskich i zagranicznych specjalistów, zajmujących się tym tematem: chirurgów, onkologów, radioterapeutów, patomorfologów, radiologów i wielu innych. Omawiane będą między innymi tematy związane z leczeniem skojarzonym, nieszczelnością zespoleń, stomią odbarczającą, leczeniem nawrotów i przerzutów oraz postępy w leczeniu.