Słoneczna Galeria w Juraszu - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Nasz szpital wziął udział w projekcie warsztatów plastycznych organizowanym przez Urtica Dzieciom „Słoneczna Galeria”. Do współpracy przy organizacji zajęć dla pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii zaprosiliśmy młodych plastyków, którzy zaproponowali dzieciom zabawę z masą solną. Mali pacjenci samodzielnie ją wyrabiali i wałkowali, a następnie formowali z niej motyle, które na koniec pomalowali farbami plakatowymi i akrylowymi. 17 listopada br. w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się jubileuszowa XV aukcja charytatywna Urtica Dzieciom na rzecz dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. Licytowane będą prace plastyczne małych pacjentów z oddziałów onkologicznych i hematologicznych z całego kraju. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży dzieł małych artystów przekazany zostanie na potrzeby 17 placówek biorących udział w projekcie. Fundusze te pozwolą na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia sal chorych i świetlic oraz gier, zabawek i materiałów plastycznych.