Konkurs „Supertalenty w Medycynie” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Celem prestiżowego konkursu „Supertalenty w Medycynie” organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny” od 2012 roku, jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 9 kwietnia 2018 r.  Udział w konkursie można zgłaszać osobiście. Prawo do nominowania kandydatów mają także osoby trzecie (w szczególności uczelnie, pracodawcy oraz organizacje społeczne lub zawodowe), pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata.

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wchodzą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 r., a wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Warszawie. Informacja o zwycięzcach konkursu ukaże się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl
Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 691 467 120.