uDARuj zdrowie! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Neurologii Collegium Medicum UMK, pod opieką Kierownika Kliniki Neurologii Szpitala Jurasza dr. hab. n. med. Grzegorza Kozery, poprowadzą kampanię edukacyjną „uDARuj zdrowie” skierowaną do uczniów szkół oraz seniorów w zakresie udaru mózgu. Udar mózgu to główna przyczyna trwałej niepełnosprawności i czwarta przyczyna zgonów osób dorosłych. Każdego roku choroba dotyka w Polsce blisko 90 000 osób rocznie, a przeważającą część z nich stanowią osoby starsze. Niestety blisko dwie trzecie chorych nie dociera do ośrodka specjalistycznego w czasie umożliwiającym skuteczne leczenie, a pierwsze 270 minut od pojawienia się objawów jest najważniejsze. Udzielając w tym czasie fachowej pomocy można uchronić chorego od trwałej niepełnosprawności. Główną przyczyną braku wsparcia chorego jest niedostateczna znajomość objawów udaru mózgu oraz związanych z nim zagrożeń. Wychodząc naprzeciw problemowi braku wiedzy w społeczeństwie na temat udaru mózgu studenci postanowili edukować zarówno młodszych jak i starszych na temat tego, jak ważne jest prawidłowe rozpoznanie oraz udzielenie pomocy. W przygotowanych przez studentów dwóch krótkich filmach, skierowanych do dzieci oraz osób starszych, przedstawiają czym jest udar mózgu, jakie są jego najważniejsze objawy oraz co należy zrobić, w przypadku ich wystąpienia. Posłużą one jako pomoc podczas prelekcji, pogadanek i prezentacji, które odbędą się m.in. w szkołach na terenie Bydgoszczy.

Kampania uzyskała patronat Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej, Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – dr. Jacka Krysia oraz Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.