Leczenie przepuklin – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

29 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 zapraszamy na wykład „Leczenie przepuklin – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” w ramach cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych „Medyczna Środa”. Przepukliny są jednymi z najczęstszych chorób człowieka. Do końca wieku XIX zasady leczenia przepuklin w małym stopniu opierały się na ugruntowanej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii, a uzyskiwane wyniki były niezadowalające. Za pierwszy przełom w herniologii uważa się zabieg operacyjny opisany przez Bassiniego w 1884 roku. Metoda leczenia przepuklin pachwinowych autorstwa tego chirurga, oparta na wykorzystaniu tkanek własnych chorego znacznie poprawiła wyniki leczenia, wiązała się jednak z powstaniem napięcia na linii szwów, czego efektem były ból oraz nawroty. Sposobem na pokonanie wymienionych trudności było zastosowanie materiałów protetycznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Używano m.in. ścięgna zwierząt, ludzką skórę, srebrne pierścienie czy siatki ze stali nierdzewnej. Za drugi przełom w herniologii uważa się wprowadzenie materiałów syntetycznych do praktyki klinicznej. W latach 50-tych i 60-tych XX wieku badano różne biomateriały pod kątem ich zastosowania w leczeniu przepuklin. Wiele z nich nie spełniło oczekiwań, ale niektóre (polipropylen, poliester czy ekspandowany politetrafluoroetylen) są stosowane do dnia dzisiejszego. W latach 90-tych XX wieku i na początku XXI wieku w chirurgii przepuklin zaczęto wykorzystywać implanty biologiczne, m.in.: powięź wołową czy błonę podśluzową jelita cienkiego świń. Do początku lat 80-tych XX wieku operacje naprawcze przepuklin wykonywano metodą „otwartą”. Wraz z rozwojem technik wideoskopowych oraz opracowaniem odpowiedniego instrumentarium zaczęto przeprowadzać operacje laparoskopowe, które szybko znalazły entuzjastów ze względu na znacznie mniejsze pooperacyjne dolegliwości bólowe i krótszą rekonwalescencję. Mimo dobrych wyników leczenia i opracowania wielu technik operacyjnych herniologia jest dziedziną wciąż dynamicznie się rozwijającą. Przyszłość leczenia przepuklin związana jest z uzyskaniem nowych materiałów protetycznych o właściwościach odpowiadających tkankom ludzkim oraz opracowaniem nowych i udoskonaleniem obecnie już istniejących metod operacji. Nie bez znaczenia będzie również dokładne poznanie przyczyn powstawania przepuklin, gdyż mimo prowadzonych od wielu lat badań, etiopatogeneza tego schorzenia nie została w pełni wyjaśniona. Wykład poprowadzi dr n. med. Adrian Reśliński z Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplantologii. Na wykład zapraszamy o godz. 18:00 do auli Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy. Wstęp wolny.