Konferencja „Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

31 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna organizowana przez Katedrę Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK „Absolwent zdrowia publicznego na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Wzory dobrych praktyk, oczekiwania, wyzwania”. Celem spotkania jest ustalenie praktycznych trendów kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, które odpowiadałyby wymogom i oczekiwaniom rynku pracy w regionie kujawsko-pomorskim. Konferencja odbędzie się w budynku A Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13, w Sali Posiedzeń im. Profesora Bogdana Romańskiego (sala nr 3). Do udziału w konferencji zaproszono m.in. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Starostę Bydgoskiego, Prorektora ds. Collegium Medicum, Pełnomocnika Rektora ds. Klinicznych i Kształcenia Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Dziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej Uczelni, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich zajmujących się zdrowiem i polityką społeczną w województwie kujawsko-pomorskim, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, zarządzania kryzysowego, opieki społecznej, dyrektorów szpitali, innych przedstawicieli pracodawców, a także przedstawicieli władz innych uczelni w kraju kształcących studentów na kierunku zdrowie publiczne.