Szukaj

Przyjęcie do Kliniki

  • Ze skierowaniem należy zgłosić się do Sekretariatu Kliniki na IV piętrze w budynku głównym szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
  • W przypadku gdy skierowanie jest wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę niepracującego w klinice należy zgłosić się w dni robocze między godziną 13.00 a 14.00 do lekarza znajdującego się w danym dniu w klinice celem weryfikacji rozpoznania oraz ustalenia rodzaju i zakresu operacji.
  • Po zapisaniu się do kolejki konieczna jest wizyta w Poradni Anestezjologicznej – należy zarejestrować się w rejestracji poradni specjalistycznej ze skierowaniem do szpitala (parter, budynek poradni) – optymalnie na ok. 2 tygodnie przed planowanym przyjęciem do szpitala.
  • Na każdym etapie (zapisanie się do zabiegu, wizyta w Poradni Anestezjologicznej, ewentualna wizyta w Poradni Urologicznej, przyjęcie do szpitala) pacjent musi posiadać całą dokumentację medyczną, obrazy radiologiczne (w tym jeśli posiada płyty CD z obrazami badań), wyniki badań patomorfologicznych, listę przyjmowanych leków wraz z dawkami i schematem przyjmowania.
  • W przypadku przyjmowania leków przeciwkrzepliwych (tzw. „rozrzedzających krew”) konieczne jest omówienie z lekarzem ewentualnej modyfikacji terapii lub ich czasowego odstawienia.
  • Wyznaczona data zabiegu może ulec niewielkim zmianom (przyspieszeniu lub opóźnieniu), co związane jest z pracą bloku operacyjnego. W takich przypadkach pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie.

POBIERZ INFORMACJĘ W PLIKU .PDF

SZTUCZNY PĘCHERZ JELITOWY

Trening pęcherza jelitowego 

Zaburzenia metaboliczne


SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ

Ulotka informacyjna