Misja naszych lekarzy w Ugandzie - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Kontynent afrykański wciąż cierpi na brak opieki medycznej na najwyższym poziomie. Dzięki międzynarodowym organizacjom i ich misjom można tę opiekę w znacznym stopniu umożliwić. W jednej z takich misji wzięli udział nasi lekarze anestezjolodzy – prof. Krzysztof Kusza i dr Zbigniew Szkulmowski. W ramach programu Uganda Charitable Mission Spine Surgery przez dwa tygodnie zajmowali się ugandyjskimi pacjentami operowanymi z powodu zwyrodnienia, urazu i wrodzonych wad kręgosłupa. Podczas swojego pobytu przeprowadzili ponad 20 znieczuleń do zabiegów trwających 5-20 godzin. Dr Zbigniew Szkulmowski przekazał jako donację 2 respiratory służące do wspomagania oddychania w okresie pooperacyjnym, które pochodziły z zasobów Ośrodka Wentylacji Domowej Medycyny Specjalistycznej w Bydgoszczy. Współpraca w zakresie realizacji misji leczniczej była oparta o międzynarodowy zespół lekarzy specjalistów, w którym dominowali chirurdzy kręgosłupa z Dallas a Back Institute pod kierownictwem prof. Isadora Liebermana. Reportaż z wyprawy – wkrótce w naszym biuletynie.