Minister Zdrowia Łukasz Szumowski z wizytą w Szpitalu Jurasza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

21 września 2018 r. nasz szpital gościł Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wizyta ministra związana była z podpisaniem umowy na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dofinansowanie zostało zrealizowane w ramach IX Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 405 000,00 zł, w tym: 344 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0296/18 na realizację projektu pozakonkursowego pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy” został rozpatrzony pod względem kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia przez Komisję Oceny Projektów z wynikiem pozytywnym.