Model 3D wykorzystany podczas operacji w Klinice Urologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniu 10.09.2018 przeprowadzono w Klinice Urologii usunięcie guza nerki z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnie w oparciu o model 3D chorego narządu. Jest to przełomowa technologia rozwijana dzięki współpracy z Zakładem Inżynierii Biomedycznej UTP kierowanym przez pana prof. Tomasza Topolińskiego. Częściowa resekcja nerki wraz z guzem nowotoworowym wymaga precyzyjnego rozpoznania anatomii, tak aby nie uszkodzić zdrowych struktur narządu. Model 3D uzyskany na bazie obrazu tomografii komputerowej przestawia przestrzenne ułożenie naczyń krwionośnych, konfigurację układu kielichowo- miedniczkowego i głębokość naciekania guza.  Możliwość śródoperacyjnej analizy tych parametrów przez urologa ułatwia skuteczne przeprowadzenie operacji i zmniejsza ryzyko powikłań. Metody komputerowej nawigacji śródoperacyjnej będą nadal rozwijana przy współpracy z UTP w naszej Klinice. Zabieg został przeprowadzony techniką laparoskopową przez pana prof. Tomasz Drewę. Model 3D wykonał pod kierunkiem pana prof. Tomasza Topolińskiego student Maciej Gniadek.