Nagroda dla dr. Bartosza Sikorskiego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Dr n. med. Bartosz Sikorski, lekarz Kliniki Chorób Oczu Szpitala Jurasza otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Wniosek o przyznanie nagrody złożony został przez Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK.Wyróżniona rozprawa doktorska dr. Bartosza Sikorskiego to „Mapy refleksyjności – nowy sposób obrazowania zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SCOT)”. Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Wyróżniona rozprawa doktorska naszego naukowca jako jedyna została przyznana w dziedzinie medycyny.