XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniach 13-16 września br w Bydgoszczy odbędzie się XIX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po raz pierwszy zjazd odbędzie się w regionie kujawsko-pomorskim. Oczekiwać na Państwa będą uznani na świecie wykładowcy, zarówno w dziedzinie anestezjologii, jaki i intensywnej terapii. Komitet Naukowy zaszczyciły również znane Państwu polskie autorytety z katedr, klinik, oddziałów i zakładów naukowych, które wyznaczają współczesne kierunki rozwoju polskiej anestezjologii i intensywnej terapii. Stanowią także o jej rozpoznawalności w Europie i na świecie. Organizatorzy zadbali o odpowiednią liczbę i wysoki poziom specjalistycznych warsztatów praktycznych, wykładów wpisujących się w filozofię szkolenia ustawicznego i tematycznych sesji plenarnych polsko- i anglojęzycznych z symultanicznym tłumaczeniem. Obrady będą odbywały się w Operze Nova usytuowanej w centrum miasta. Jest ona niewątpliwie powodem nieprzesadzonej dumy Bydgoszczan, podobnie jak malownicza Wyspa Młyńska z jej unikalną infrastrukturą. Na konferencję zaprasza prof. dr hab. n med Krzysztof Kusza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.