Nasi pracownicy w Polskiej Akademii Nauk - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W listopadowych wyborach do Polskiej Akademii Nauk wyłoniono reprezentantów i reprezentantki do 71 komitetów. Wśród nich znaleźli się lekarze naszego szpitala, którzy zostali wybrani do następujących komitetów naukowych: Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej – prof. dr hab. Olga Haus, Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka – dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK, Komitet Rozwoju Człowieka – prof. dr hab. Jan Styczyński. Serdecznie gratulujemy.