Informacja dla pacjentów i osób odwiedzających w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w szpitalu związaną ze wzrostem zakażeń COVID-19 na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 123/23  na terenie szpitala wprowadzony zostaje obowiązek stosowania maseczek ochronnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem przez personel medyczny, studentów i osoby odwiedzające. Jednocześnie informujemy, że jednoczasowo pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba. Pacjentów w Poradniach Specjalistycznych informujemy o obowiązku stosowania maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk.