Nominacja profesorska - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że tytuł profesora nauk medycznych otrzymał prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak z Kliniki Pediatri, Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Profesor Andrzej Kurylak jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Studia na kierunku lekarskim ukończył w 1983 r. W 1987 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii, a w 1990 r. specjalizację drugiego stopnia. Od 1987 r. jest zatrudniony w Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK), początkowo w Katedrze i Klinice Pediatrii (obecnie Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii). W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. W 2002 został specjalistą w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 r. (rozprawa pt. „Ocena apoptozy spontanicznej i indukowanej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną”). W roku 2004 powierzono mu kierownictwo Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od 2005 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu (aktualnie drugą kadencję). W roku 2007 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. Profesor Andrzej Kurylak prowadzi zajęcia dydaktyczne z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego ze studentami kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Zainteresowania badawcze Profesora koncentrują się wokół zagadnień leczenia chorób nowotworowych i hematologicznych wieku dziecięcego, jakości życia dzieci z chorobami przewlekłymi i pielęgniarstwa pediatrycznego.