Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. Aldony Kubicy - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł naukowy profesora pani prof. dr hab. Aldonie Kubicy – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Szpitala Jurasza. Pani Profesor uzyskała dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej  w 2008 r. w CM UMK na podstawie rozprawy „Wpływ wybranych czynników psychologicznych, społecznych i klinicznych na skuteczność edukacji zdrowotnej u osób z zawałem serca”. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w dziedzinie nauk o zdrowiu, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników a skuteczność terapii antyagregacyjnej u pacjentów po zawale serca”. Pani Profesor jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Sekretarzem Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Przewodniczącą Elektem oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie gratulujemy.