Nominacja Profesorska dla prof. Grażyny Malukiewicz - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

12 listopada 2013 r. tytuł profesora nauk medycznych otrzymała prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz kierownik Kliniki Chorób Oczu. Pani profesor Grażyna Malukiewicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1990 roku została zatrudniona w Klinice Chorób Oczu ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Specjalizację w zakresie okulistyki pierwszego stopnia uzyskała w 1982 r. natomiast w 1986 r. specjalizację drugiego stopnia. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1992 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Wybrane parametry układu hemostazy w płynie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki” w 2003 r. Profesor Grażyna Malukiewicz od 2010 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chorób Oczu na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK. Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a w latach 2001-2004 była członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTO. Od 2010 r. jest przewodniczącą Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Należy do Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Witreoretinalnych (EVRS). Pełniła także obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Została powołana do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chorób oczu. W latach 1992-2010 zajmowała się problemem prawidłowego prowadzenia i oceny badań medycznych zgodnie z zasadami Unii Europejskiej (Evidence Based Medicine) i była odpowiedzialna za organizację i prowadzenie zajęć z zakresu podstaw oceny badań klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego. Zainteresowania badawcze Profesor Grażyny Malukiewicz koncentrują się głównie na chirurgii siatkówki i ciała szklistego, chorobach zwyrodnieniowych siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki oraz związku zespołu rzekomego złuszczania (PEX) z chorobami sercowo-naczyniowymi i mózgowo-naczyniowymi.

Malukiewicz Grazyna