Nowy Dyrektor Szpitala - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołał Jacka Krysia na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Dyrektor Jacek Kryś jest z wykształcenia cybernetykiem, ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W roku 2005 rozpoczął pracę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, by po pięciu latach objąć stanowisko dyrektora ds. technicznych i logistyki Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Od 2 września 2013 roku był pełniącym obowiązki dyrektora tego szpitala.