Nominacja profesorska dla prof. Macieja Śniegockiego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. nominację profesorską otrzymał Pan prof. dr hab. n. med. Maciej Śniegocki, Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Jurasza. Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Śniegocki (pracownik Wydziału Lekarskiego CM UMK) – studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończył w roku 1984, a w 1990 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie neurochirurgii.  Rozprawę doktorską pt.: Badania morfologiczne nerwu obwodowego królika po urazie z naciągania w okresie późnym obronił w 1992 roku.  Pracę w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, która niebawem przekształciła się w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjął w 1994 roku. W roku 2002 w oparciu o ocenę dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz na podstawie pracy: „Generacja tlenku azotu w okresie okołooperacyjnym w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z krwawieniem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka naczyń mózgowych”, uzyskał stopień doktora habilitowanego medycyny w zakresie neurochirurgii. Od roku 2011 pełni funkcję Kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej CM UMK w Bydgoszczy.  W 1993 został członkiem założycielem Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Współorganizował Sympozja Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów również wspólnie z Komisją Urazów Układu Nerwowego Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnie współorganizował Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów , który odbywał się w Bydgoszczy na temat: „Choroby naczyniowe mózgu”.  W roku 2007 został członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Odbył staże we Frankfurcie nad Menem , Insbrucku , Lund, Nantes, Genk. Działalność naukowo-badawcza obejmuje kilka dziedzin: urazy czaszkowo-mózgowe i ich powikłania, choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy nerwów obwodowych, choroby naczyniowe mózgu, generacja rodników ponadtlenkowych w różnych schorzeniach układu nerwowego, badania nad układem krzepnięcia u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych, po krwotokach i z guzami mózgu, leczenie guzów OUN. Dorobek obejmuje łącznie 279 prac. Jest promotorem 9 rozpraw doktorskich, 93 prac magisterskich i licencjackich. Był recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych , 9 postępowaniach doktorskich.

Pełni funkcję Przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.