Nowa Konsultant Wojewódzka w dziedzinie fizjoterapii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że 27.11.2023 r.,  dr n. o zdr. Anna Lewandowska została powołana na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii. Pani dr Anna Lewandowska jest absolwentką kierunku fizjoterapia, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Klinice Rehabilitacji, gdzie zatrudniona jest do dziś. Jest asystentem dydaktyczno-badawczym w Katedrze Rehabilitacji Collegium Medicum w Bydgoszczy kształcąc studentów na kierunkach: fizjoterapia, lekarski, położnictwo oraz pielęgniarstwo. W roku 2016 ukończyła specjalizację w dziedzinie fizjoterapii, a w 2022 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu nadany przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. W trakcie swojej pracy zawodowej i naukowej ukończyła wiele certyfikowanych kursów specjalistycznych z zakresu neurologii, ortopedii oraz uroginekologii. W ostatnim czasie poświęciła się działaniom na rzecz środowiska fizjoterapeutów jest członkiem Zespołu Tematycznego ds. Specjalizacji Kierunkowych przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów oraz członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Gratulujemy!