Nowy Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

1 stycznia 2024 r. Dyrektor Szpitala Jacek Kryś powołał na stanowisko Kierownika Kliniki Medycyny Ratunkowej lek. Macieja Chudasia. Lek. Maciej Chudaś ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w roku 1998. Następnie w 1999 r. ukończył staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. W roku 2010 ukończył specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej, zdając egzamin specjalizacyjny i uzyskując tytuł specjalisty medycyny ratunkowej. Z naszym szpitalem jest związany od 2005 roku. W swoim dotychczasowym zakresie obowiązków realizował nadzór nad funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz udzielał świadczeń pacjentom w nagłym stanie zagrożenia życia. Od 2011 r. jest również lekarzem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego w Bydgoszczy. Ukończył liczne specjalistyczne kursy i szkolenia m.in. Diving and Hyperbaric Physician Course, European Paeditric Advanced Life Support (EPALS), International Trauma Life Support (ITLS). Oprócz medycyny ratunkowej, która jak sam wspomina jest nie tylko zawodem, ale i pasją, interesuje się modelarstwem i lotnictwem.