Odbiór dokumentacji medycznej z 2003 r. - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Informujemy,że z uwagi na przystąpienie do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w 2003 r., w ówczesnym Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji w terminie do 15 marca 2024 r. Dokumentacja może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis ze wskazaniem dowodu osobistego).Termin odbioru należy uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr. tel. 52/ 585 4168.