Ocena zaburzeń immunologicznych u chorych na bielactwo nabyte - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciowa i Immunodermatologii prowadzi badania naukowe z zakresu bielactwa nabytego. Obserwowany w ostatniej dekadzie postęp medycyny nie przyczynił się istotnie do ustalenia patogenezy bielactwa nabytego. Brak dostatecznej wiedzy z zakresu przyczyn rozwoju tej choroby powoduje, że stosowane metody leczenia charakteryzują się bardzo różną i często niską efektywnością. Obecnie, z użyciem nowoczesnych technik molekularnych, mamy możliwość sprawdzenia nowatorskiej hipotezy tłumaczącej mechanizmy inicjujące proces chorobowy. Celem badania jest wyjaśnienie roli komórek odpornościowych – limfocytów w patogenezie bielactwa nabytego poprzez zrozumienie mechanizmu przenikania ich przez łożysko naczyniowe. Proces obserwowany jest tylko w miejscu pojawienia się plam bielaczych – szczególnie u chorych z postacią segmentalną bielactwa nabytego. Uzyskane wyniki mogą w przyszłości przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych metod leczenia. W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w tym badaniu prosimy o kontakt z lekarzem naszej Kliniki: dr Martyna Sztrajch (tel. 794 494 841).