Odbiór historii choroby - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przystąpienie do niszczenia dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów hospitalizowanych w roku 1994 w ówczesnym Państwowym Szpitalu Klinicznym im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, istnieje możliwość odbioru do dnia 30 stycznia 2015 r., oryginału historii choroby. Historia choroby może zostać wydana pacjentowi lub osobie upoważnionej przez niego pisemnie (czytelny podpis, nr dowodu osobistego). Termin odbioru dokumentacji proszę wcześniej uzgodnić z pracownikiem archiwum pod nr tel. 52/ 585 41 68.