Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Trwa Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców. Organizatorem spotkania jest społeczność doktorantów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Konferencja ta jest przeglądem prac oraz doniesień naukowych, doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką medyczną. W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne a także zostaną wygłoszone przez specjalnie zaproszonych gości wykłady. Dla najlepszych prac zostały przewidziane nagrody i możliwość publikacji prac pełno tekstowych w czasopiśmie „Medical and Biological Sciences” – wyd. CM UMK. Za uczestnictwo w konferencji każdy uczestnik, oprócz certyfikatu ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych. Konferencja została objęta patronatem J.M. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. Collegium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Tafil-Klawe, Kierownika i opiekuna studiów doktoranckich Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Włodarczyka.