Profesor Jan Styczyński Prorektorem ds. Collegium Medicum UMK - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Prof. Jan Styczyński został wybrany nowym Prorektorem UMK ds. Collegium Medicum. Profesor pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza. Jest wybitnym specjalistą z dziedziny transplantacji szpiku oraz komórek macierzystych. Profesor Jan Styczyński urodził się w 1963r. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze i Klinice Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W roku 1996 obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. Mariusz Wysocki. W 1994 roku uzyskał I stopień specjalizacji z pediatrii, w 1997 II stopień specjalizacji z pediatrii, w 2004 z onkologii i hematologii dziecięcej oraz z transplantologii klinicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, profesor Styczyński otrzymał w 2005 roku. Od roku 2003 nadzoruje pracę Oddziału Transplantacji Szpiku w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, a od roku 2007 pełni funkcję kierownika Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 2000-2001 odbył 14-miesięczny staż w zakresie transplantacji szpiku kostnego w Poznaniu. Podczas swojej działalności zawodowej odbył również staże zagraniczne w Royal Postgraduate Medical School w Hammersmith Hospital w Londynie, we Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz dwukrotnie w Columbia University w Nowym Jorku. Profesor Jan Styczyński kontynuuje współpracę z Kliniką Transplantacji Szpiku w Columbia University w Nowym Jorku, kierowaną przez profesora Cairo. Efektem pracy naukowej profesora Jana Styczyńskiego jest ponad 200 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i książkach, 80 artykułów w biuletynach medycznych oraz 250 doniesień zjazdowych. Ponad 60 artykułów opublikował w renomowanych czasopismach zagranicznych lub książkach wydawanych za granicą. Profesor Jan Styczyński posiada certyfikat wykładowcy evidence-based-medicine. Jest promotorem 5 rozpraw doktorskich. Profesor Jan Styczyński realizuje wiele projektów naukowych w ramach zagadnień związanych z przeszczepianiem szpiku i komórek hematopoetycznych i jest międzynarodowym autorytetem w tej dziedzinie. Od wielu lat współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. W roku 2010 został nominowany na stanowisko sekretarza Infectious Diseases Working Party w European Society of Blood and Marrow Transplantation. Jest jedynym Polakiem, ekspertem w grupie ECIL, ustalającej rekomendacje dla ośrodków europejskich w zakresie postępowania w zakażeniach u pacjentów z chorobami hematologicznymi i poddawanymi transplantacji szpiku. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: Nagrody Ministra Zdrowia, siedmiu Nagród I i II stopnia Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Brązowego Krzyża Zasługi oraz 5 nagród Towarzystw Naukowych.