Ogólnopolski Dzień Transplantacji - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, który został przeprowadzony w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, w 1966 roku. Celem tego dnia jest upowszechnienie idei transplantacji w społeczeństwie, pobudzenie i rozwijanie aktywności donacyjnej oraz podnoszenie świadomości społecznej w obszarze transplantologii. W 2023 r. w naszym Szpitalu przeszczepiono 36 nerek, 14 wątrób oraz 14 rogówek. We współpracy ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM w Warszawie przeprowadzono trzecie przeszczepienie krzyżowe nerek spośród ośmiu dotychczas (od 2015 r.) wykonanych w kraju. W Polsce w ubiegłym roku przeszczepiono ponad 1650 narządów i ponad 1200 rogówek. Mimo tego na Krajowej Liście Oczekujących oczekiwało ponad 5300 chorych (1900 na przeszczepienie narządów unaczynionych i 3400 wymagających przeszczepienia tkanek oka). Obecnie przeszczepianie narządów jest powszechną metodą ratowania życia. Polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Przeszczepianie narządów jest skuteczną, bezpieczną i czasami jedyną metodą leczenia, jednak wciąż zbyt wielu pacjentów umiera, nie doczekawszy się przeszczepienia. Świadczy to o tym, że w dalszym ciągu borykamy się z problemem podjęcia dobrej decyzji na rzecz transplantologii. Transplantologia jest dziedziną medycyny, która nie ma szans rozwinąć się bez akceptacji społeczeństwa. To ludzie pomagają ludziom. Jeden dawca może ocalić życie nawet kilku osobom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli ktoś za życia nie wyraził sprzeciwu, lekarze mogą pobrać od niego narządy i tkanki, zgoda rodziny nie jest wymagana. Jednak w praktyce lekarze zawsze rozmawiają o pobraniu narządów z najbliższymi zmarłego. Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek  i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.