Uroczyste otwarcie Kliniki Kardiochirurgii po zakończonej modernizacji - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

6 lutego została uroczyście otwarta Klinika Kardiochirurgii. Kompleksowa modernizacja bloku operacyjnego umożliwiła utworzenie najnowocześniejszej w Europie hybrydowej sali operacyjnej. Doposażono również klinikę w nowoczesną aparaturę medyczną. Funkcjonalność sali hybrydowej wyposażonej w m.in. w angiograf, przeznaczony do wysokospecjalistycznych operacji serca, pozwoli na łączenie różnych specjalności i stosowanie różnych metod leczenia, mniej inwazyjnych i mniej obciążających dla pacjentów. Klinika Kardiochirurgii prowadzi całodobowy dyżur kardiochirurgiczny dla województwa kujawsko-pomorskiego, zatem zapewnienie właściwych warunków wykonywania zabiegów operacyjnych było niezbędne dla dalszego prawidłowego jej funkcjonowania. Utworzenie nowoczesnej sali hybrydowej dedykowanej dla kardiochirurgii umożliwi przeprowadzanie zabiegów, takich jak między innymi: operacji zastawkowych (zastawki aortalnej, mitralnej i trójdzielnej) bez otwierania klatki piersiowej, jednoczasowe operacje hybrydowe naczyń wieńcowych, jednoczasowe operacje rozwarstwień i tętniaków aorty przeprowadzanych metodą klasyczną z uzupełnieniem o leczenie endowaskularne czy operacje hybrydowe wrodzonych wad serca u dorosłych.