Operacje wielowięzadłowych uszkodzeń stawu kolanowego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Zespół lekarzy ortopedów z Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Jurasza, pod kierownictwem dr hab. n. med. Jana Zabrzyńskiego, prof. UMK, wykonał pierwsze operacje rekonstrukcyjne uszkodzeń wielowięzadłowych kolana u pacjentów z naszego regionu. Lekarze rekonstruowali zarówno kompleks więzadłowy przyśrodkowy z rogiem tylno-przyśrodkowym (wg. Danish technique), kompleks boczny stawu kolanowego z rogiem tylno-bocznym (wg. La Prade), a także wprowadzili metodę tenodezy bocznej zewnątrzstawowej podczas operacji więzadła krzyżowego przedniego (mod. met. Lemaire).

Urazy stawu kolanowego stanowią prawie 70% wszystkich urazów sportowych. Dodatkowo, mogą występować jako uszkodzenia towarzyszące w złamaniach kończyny dolnej czy urazach miednicy.  Częstość występowania urazów w obrębie stawu kolanowego ma obecnie tendencję wzrostową, a główną przyczyną tego coraz większa liczba wypadków komunikacyjnych oraz zwiększona aktywność sportowa społeczeństwa. Najczęściej uszkodzeniu ulegają więzadła poboczne kolana, a dalej w kolejności więzadło krzyżowe przednie. Do uszkodzeń wielowięzadłowych stawu kolanowego, kiedy uszkodzonych jest  większa liczba struktur więzadłowych kolana, dochodzi przeważnie w wyniku urazu wysokoenergetycznego, zdarzają się także urazy podczas uprawiania sportu. Zaniechanie leczenia takich uszkodzeń prowadzi do zaburzenia biomechaniki kończyny dolnej oraz grozi wczesnym rozwojem zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Codzienne funkcjonowanie po urazie więzadeł stawu kolanowego może być utrudnione, ze względu na ból i uczucie „uciekania” kolana podczas poruszania się oraz niejednokrotnie ograniczenia aktywności fizycznej.  Dr Łukasz Jaworski nabywał doświadczenia w przeprowadzeniu tego rodzaju operacji podczas szkoleń zagranicznych, m.in. Kolonia, Niemcy. Dr n. med. Wojciech Banach nabywał doświadczenia w przeprowadzeniu tego rodzaju operacji podczas szkoleń zagranicznych i krajowych. Dr hab. n. med. i n. o zdr. Jan Zabrzyński, prof. UMK nabywał doświadczenia w przeprowadzeniu operacji podczas stażu zagranicznego, posiada certyfikat ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) w zakresie rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, tenodezy bocznej i operacji rewizyjnych.