Przełomowa terapia CAR-T już w Bydgoszczy! - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

9 maja w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii u 5-letniej pacjentki z oporną postacią ostrej białaczki limfoblastycznej zastosowano terapię CAR-T. CAR-T jest produktem terapii zaawansowanej, łączącej terapię komórkową, immunoterapię i terapię genową. Jest przełomowym i największym osiągnięciem terapeutycznym w hematologii i onkologii w ostatnich latach na świecie. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii jest drugim ośrodkiem pediatrycznym w Polsce (jedynym w Polsce północnej), który posiada międzynarodowy certyfikat, uprawniający do stosowania tej najnowocześniejszej terapii u pacjentów pediatrycznych. Zespół prof. Jana Styczyńskiego z powodzeniem przeprowadził pierwszą terapię – po miesiącu możemy potwierdzić jej skuteczność. Za kilka dni terapia zostanie zastosowana u kolejnej pacjentki.