Ostatnie pożegnanie - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Z żalem i smutkiem informujemy, że 14 lipca 2023 r. zmarła prof. Barbara Książkiewicz. Profesor Barbara Książkiewicz była znanym i cenionym neurologiem. Urodziła się 26 lutego 1948 r. Absolwentka II LO na Szwederowie, dyplom lekarza medycyny zdobyła w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1973 r. Pracę zawodową zaczynała w przychodni przyzakładowej Zachem. Ze Szpitalem Jurasza była związana od 1974 r. Specjalizację z neurologii uzyskała w 1980 r. Odbywała staże m.in. w klinikach w Zurychu, Amsterdamie czy  Londynie. Była autorką programów nauczania neurologii. Dydaktyką zajmowała się od 1977 r., w swoim dorobku miała 130 publikacji, była współautorką kilku rozdziałów książek akademickich z zakresu neurologii dla studentów kierunku lekarskiego. Działalność badawczo-naukowa Pani Profesor  koncentrowała się przede wszystkim na nieuraźnej, aparaturowej ocenie mózgu w ostrym okresie udaru mózgu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1979 r. na podstawie pracy: „Znaczenie rokownicze zachowania się objętości mózgu  w ostrych zespołach niedokrwiennych półkul mózgowych”, której promotorem był prof. Roman Mazur. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej: ”Kliniczna metoda motoryki ogólnej ciała w ocenie udaru niedokrwiennego mózgu”. W latach 1999-2015 pełniła funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza  w Bydgoszczy. Od 2000 r.  była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a od 2004r. profesora nadzwyczajnego UMK. Przez wiele lat była przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzie Collegium Medicum w Bydgoszczy. W latach 1979-1993 była biegłym sądowym w dziedzinie neurologii. Od 1994 do 2007 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii. Przez wiele lat sprawowała opiekę lekarską nad Członkami Związku Sybiraków. Współorganizowała Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona „Akson” w Bydgoszczy. Pełniła również funkcję skarbnika w Polskim Towarzystwie Udaru Mózgu.