Pierwszy wyjazd mobilnego zespołu ECMO - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Mobilny zespół ECMO został wysłany na swoją pierwszą misję. 6 lipca Koordynator UCTP otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące pacjentki leczonej na jednym z oddziałów intensywnej terapii naszego województwa. Po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i przebiegiem choroby podjęto decyzję o kwalifikacji pacjentki do terapii ECMO. Ze względu na ciężki stan pacjentki istniało znaczne ryzyko transportu wobec czego podjęto decyzję o wysłaniu mobilnego zespołu ECMO i wdrożeniu terapii na miejscu. Zespół składał się z 2 lekarzy, pielęgniarki i personelu firmy TRIOMED. Mobilny zespół ECMO spotkał się z wieloma wyzwaniami w czasie tej misji. Pierwszym było zapewnienie odpowiedniego transportu ECMO do miejsca zdarzenia. Urządzenie jest niezwykle skomplikowane i delikatne, dlatego konieczne było zapewnienie odpowiednich środków transportu i profesjonalnej obsługi. Po dotarciu na miejsce zespół musiał szybko ocenić stan pacjenta, dokonać ostatecznej kwalifikacji i skonfigurować ECMO. Z wykorzystaniem technik echokardiografii (w tym przezprzełykowej) oraz przy wsparciu personelu miejscowego oddziału intensywnej terapii pacjentce założono kaniule i rozpoczęto terapię ECMO. Zapewniło to pacjentce szansę na przeżycie i stabilizację dzięki którym możliwe było bezpieczne jej przetransportowanie do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego szpitala gdzie kontynuowano leczenie.

Dzięki zaangażowaniu mobilnego zespołu ECMO pacjentka otrzymała natychmiastową pomoc i wsparcie, które w innych okolicznościach byłoby niedostępne. Ta misja była ważnym krokiem w rozwoju intensywnej terapii naszego szpitala i województwa, otwierając drogę do większej dostępności ECMO w przypadkach nagłych. Po pierwszym udanym wyjeździe mobilnego zespołu ECMO można przewidywać dalszy rozwój tej innowacyjnej koncepcji. Mobilność ECMO otwiera drzwi do bardziej skutecznej opieki nad pacjentami w mniejszych ośrodkach, trudno dostępnych obszarach lub w sytuacjach katastrofalnych. W skład pierwszego wyjazdowego zespołu ECMO weszli: dr n. med. Przemysław Jasiewicz, dr Adam Czarny (Oddział Kardionestezjologii), plg. Marcin Ratajczak (Oddział Kardionestezjologii) oraz panowie Krzysztof Kobusiński i Łukasz Soliński z firmy TRIOMED.