Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

W dniu 21 listopada br., w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej odbyła się uroczystość otwarcia Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych i obejmował wymianę kilkunastoletniego aparatu rezonansu magnetycznego na nowoczesny aparat, który posłuży do diagnostyki i dokładnego określenia prawidłowości w zakresie tkanek i narządów. Aparat umożliwia wykorzystanie najnowszego dostępnego na rynku oprogramowania obrazowania co pozwoli na zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie badania. Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Projekt został dofinansowany w wysokości 5 584 998,01 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 85 % wartości projektu, pozostałe 15 % w wysokości 985 587,89 zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych, co przyczyni się do poprawy i utrzymania w zdrowiu kapitału ludzkiego. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i postawienie trafnej diagnozy we wczesnej fazie choroby przyczyni się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.