Odznaczenie dla Pani Profesor Marii Teresy Szewczyk - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Profesor Maria Teresa Szewczyk, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum UMK, otrzymała Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego 28 października 2013 r. Profesor Maria Teresa Szewczyk jest pierwszą pielęgniarką z naszego województwa, która uzyskała w 1998 r. stopień doktora nauk medycznych, a w 2008 r. doktora habilitowanego. Natomiast od 2011 r. jest profesorem UMK. Tym samym, jako piąta pielęgniarka w kraju uzyskała stopień samodzielnego pracownika naukowego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego w Katedrze Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W 2012 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego, a wcześniej była Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa. W swojej wieloletniej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej zainicjowała wiele spektakularnych działań o istotnym znaczeniu dla rozwoju pielęgniarstwa chirurgicznego, angiologicznego i leczenia ran przewlekłych. Jest m.in. współtwórcą Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego. Jest także twórcą ogólnopolskich programów kursów specjalistycznych i doskonalących dla pielęgniarek. Profesor Maria Teresa Szewczyk ściśle współpracuje z samorządem pielęgniarskim i lekarskimi towarzystwami naukowymi. Inicjatorem przyznania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Bydgoszczy.