Posiedzenie Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Dziś w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia. Obradom przewodniczyli Panowie Bolesław Piecha – Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Stanisław Karczewski – Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Tematem przewodnim spotkania było sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, finansowanego ze środków budżetowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. W jego skład wchodzi m. in. budowany od strony ul. Skłodowskiej-Curie ogromny kompleks o powierzchni łącznej ponad 20 tys m2, w którym zlokalizowany będzie nowoczesny szpitalny oddział ratunkowy, zespół sal operacyjnych, klinika anestezjologii i intensywnej terapii z 23 łóżkami, oraz lotnisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Wartość całej inwestycji to ponad 326 mln zł. Głównym celem inwestycji jest stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania kilku kluczowych jednostek szpitala oraz jednoczesne uporządkowanie i skrócenie powiązań komunikacyjnych w centralnej części kompleksu budynków. Ponadto ratownictwo uzyskuje lepsze warunki dojazdu i przyjęcia pacjentów, zwłaszcza w najcięższych stanach. W ramach inwestycji zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna m.in. śródoperacyjny rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, system monitorowania czynności życiowych pacjenta, system video-konferencyjny, neuronawigacja, echo serca 3D i komora hiperbaryczna. Podczas spotkania poruszone zostały również tematy związane z funkcjonowaniem szpitali uniwersyteckich w dzisiejszym systemie ochrony zdrowia oraz w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej. Podjęto także kwestie związane z trudnościami wynikającymi z finansowania szpitali klinicznych głównie w aspekcie nadwykonań, kształcenia przed i podyplomowego lekarzy oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.