Pożegnanie pełne wzruszeń - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

27 września w sali konferencyjnej szpitala odbyła się uroczystość pożegnania odchodzących na emeryturę kierowników klinik: profesora Henryka Kaźmierczaka, Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii laryngologicznej z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii, profesora Mariusza Wysockiego, Kierownika Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz profesora Henryka Witmanowskiego, Kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Jako pierwsza głos zabrała prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. CM UMK – Chciałabym w imieniu całej społeczności akademickiej zwłaszcza Collegium Medicum bardzo serdecznie podziękować za wkład Państwa w rozwój uczelni, kształcenie studentów i lekarzy, za przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności z ogromnymi kompetencjami.
Podczas spotkania nie zabrakło wielu sentymentalnych wspomnień i wzruszeń. Podziękowanie a za wieloletnią pracę na rzecz pacjentów naszego szpitala w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników szpitala złożył dyrektor Jacek Kryś, wręczając wraz z Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Mirosławą Ziółkowską oraz Dyrektorem ds. Lecznictwa dr. Ahmadem El-Essą okolicznościowe dyplomy i kwiaty.