Główne nagrody dla Szpitala Jurasza w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

29 września 2022 roku podczas uroczystej Gali w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Zdrowa Przyszłość – Inspiracje Bezpieczny Szpital Przyszłości. Gali Towarzyszył kolejny Raport „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” oraz debata na temat wyzwań zdrowotnych. Wzorem lat ubiegłych w Konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” nagradzane są osoby, organizacje pozarządowe, firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy.

Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” wręczano w 7 głównych kategoriach. W aż 4 z nich nasz szpital uzyskał najważniejsze nagrody i wyróżnienia

Kategoria „Nowatorskie produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia i dostęp do usług”

I miejsce: Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej – „Cyfryzacja edukacji społecznej przyszłością transplantologii”

Kategoria „Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia”

II miejsce: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – „Wprowadzenie systemu CarnaLife Holo – nowoczesnej technologii holograficznej wizualizacji danych, pozwalającego na uzyskanie środowiska rzeczywistości mieszanej (,,augmented reality”) do planowania i przeprowadzania kompleksowych zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży”

Kategoria Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

IV miejsce: Zakład Patomorfologii Klinicznej – „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w parze z jakością pracy”

Kategoria „ Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”

Finalista konkursu: Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia – „Personalizowana rehabilitacja po-COVID-owa”

Laureatów, spośród prawidłowo zgłoszonych, wybiera Kapituła, do której należą osoby, którym bliska jest idea bezpieczeństwa, innowacyjności i nowoczesnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym m.in. decydenci z kluczowych firm i organizacji, szefowie instytutów medycznych, najlepszych szpitali i ośrodków zdrowotnych. Przewodniczącym kapituły jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest firma Idea Trade.