Finansowe wsparcie dla leczenia białaczek - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

18 września 2019 r., Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz dr n. o zdr. inż. Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy podpisali umowę na dofinansowanie doposażenia Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek. Przedmiotem dofinansowania jest zakup nowego cytometru przepływowego. Kwota dofinansowania to 389 130 PLN. Cytometr przepływowy przy użyciu oznakowanych fluorescencyjnych przeciwciał pozwala określać fenotyp komórek nowotoworowych i ekspresję poszczególnych białek. Cytometria przepływowa pozwala określać stopień zróżnicowania białek, pochodzenie, markery prognostyczne, ale także terapeutyczne, służące podejmowaniu decyzji w postępowaniu leczniczym. Dodatkowo cytometria pozwala na ocenę skuteczności leczenia, poprzez ocenę tzw. „choroby resztkowej”, czyli odsetka komórek o cechach fenotypowych odpowiadających nowotworowi, które pozostają po leczeniu.