Medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że dnia 12 września 2019 r. prof. dr hab. Jan Styczyński został odznaczony medalem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT) za „szczególne osiągniecia w dziedzinie hematologii i badawcze dokonania, które niejednokrotnie sławiły imię polskiej nauki”. Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości inauguracji XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi. Pan profesor jest lekarzem nadzorującym pracę Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego w Klinice Pediatrii Hematologii. Od 2017 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Gratulujemy.