Pracownicy Szpitala Jurasza uhonorowani za walkę z COVID-19 - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

23 czerwca 2021 r. w Auli prof. Jana Domaniewskiego odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza podczas pandemii COVID-19. W uroczystości wzięli udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Sokala oraz Prorektor ds. Collegium Medicum UMK prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska. Podczas spotkania Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył w imieniu Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego odznaki honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” pracownikom szpitala, którzy z zaangażowaniem realizowali zadania zawiązane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa oraz leczeniem i opieką nad pacjentami chorymi na COVID-19.

dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK – kierownik Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych
dr Ahmad- El-Essa – dyrektor ds. lecznictwa
Ilona Grzeszak – pielęgniarka oddziałowa Kliniki Geriatrii
Beata Janczenia – pielęgniarka Szpitalny Oddział Ratunkowy
dr hab. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. UMK, lekarz, Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej, koordynator Oddziału Izolacyjnego nr 3
dr hab. Roman Junik – kierownik, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, koordynator Oddziału Izolacyjnego nr 2
dr Jacek Kryś – dyrektor szpitala
Stanisława Mazurkiewicz – pielęgniarka oddziałowa Kliniki Nefrologii
Magdalena Michułka-Kuraś – pielęgniarka oddziałowa Szpitalny Oddział Ratunkowy
Ewa Olejarczyk – pielęgniarka oddziałowa Kliniki Kardiologii
Przemysław Podhajski – lekarz, Klinika Kardiologii
Adrian Radziwanowski – lekarz, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Anna Smolińska – koordynator opieki pielęgniarskiej
dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Teresa Świątkowska – pielęgniarka oddziałowa Kliniki Endokrynologii i Diabetologii, Oddział Izolacyjny nr 2
Mariola Wandowska – pielęgniarka oddziałowa Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Oddział Izolacyjny nr 3
Maria Wesołowska – pielęgniarka, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Mirosława Ziółkowska – dyrektor ds. pielęgniarstwa
Artur Żurak – pielęgniarz oddziałowy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Odznaczenia zostały przyznane również Pani dr Iwonie Urbanowicz, koordynator Oddziału Izolacyjnego nr 1 oraz Pani Agnieszce Kaszewskiej, pielęgniarce oddziałowej Oddziału Izolacyjnego nr 1, oraz dr Krzysztofowi Rackiemu, którzy niestety nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystości. Odznaczenia zostaną wręczone w innym terminie.

Podczas spotkania Dyrektor Szpitala Jacek Kryś przedstawił dokonania Szpitala Jurasza w walce z pandemią przez ostatnie 1,5 roku, zaprezentował dane statystyczne, rozwiązania systemowe wspomagające pracę personelu medycznego, a także osiągnięcia naukowe naszych pracowników dotyczące COVID-19 oraz podziękował wszystkim pracownikom zaangażowanym w walce z koronawirusem.  Warto wspomnieć, że było to ponad tysiąc osób z personelu medycznego i niemedycznego.

Lista osób wyróżnionych:

Małgorzata Banaszewska – pielęgniarka, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Adrian Boruta – ratownik medyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Hubert Czernek – z-ca kierownika, Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
dr hab. Aleksander Deptuła, prof. UMK – kierownik, Sekcja Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Michał Fidera – lekarz, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Hanna Frydryszek – pielęgniarka, klinika chirurgii plastycznej
Natalia Gmur – pielęgniarka, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Ilona Grzeszak – pielęgniarka oddziałowa, Klinika Geriatrii
Beata Janczenia – pielęgniarka, Szpitalny Oddział Ratunkowy
dr hab. Beata Januszko-Giergielewicz – lekarz, Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
prof. Roman Junik – kierownik, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Violetta Jurak – kierownik, Dział Sprzedaży Usług Medycznych
Agnieszka Kaszewska – pielęgniarka oddziałowa, Klinika Chirurgii Plastycznej
Mirosława Karpińska – pielęgniarka, Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży
Elżbieta Kicińska – pielęgniarka, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Anna Klarkowska – kierownik, Apteka Szpitalna
Ewa Kłaczyńska – pielęgniarka, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Karolina Kłopotowska – ratowniczka medyczna, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Paulina Kłosińska – pielęgniarka, Klinika Kardiologii
Bogdan Krusik – inspektor, Dział Utrzymania Infrastruktury
Krzysztof Kubiak – mistrz Dział Utrzymania Infrastruktury
prof. Jacek Kubica – Kierownik, Klinika Kardiologii
Iwona Losik – specjalista, Dział Aparatury Medycznej
Grażyna Mateja – salowa, Oddział Izolacyjny
Stanisława Mazurkiewicz – Pielęgniarka oddziałowa, Klinika Nefrologii
dr Agnieszka Mikucka – mikrobiolog, Zakład Mikrobiologii Klinicznej
Justyna Nowacka – salowa, Oddział Izolacyjny
Małgorzata Nowicka – lekarz, Klinika Geriatrii
Ewa Olejarczyk – pielęgniarka oddziałowa, Klinika Kardiologii
Mirosława Paduch – pielęgniarka, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Przemysław Podhajski – lekarz, Klinika Kardiologii
Małgorzata Ptasznik-Rudnicka – kierownik, Dział Zamówień Publicznych i Logistyki
Krzysztof Racki – lekarz, Klinika Kardiologii
Anna Rączka – ratowniczka medyczna, Klinika Neurologii
Adrian Radziwanowski – lekarz, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Alina Rychlewska – pielęgniarka, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Piotr Stachowski – programista, Dział Informatyki
Teresa Świątkowska – pielęgniarka oddziałowa, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Joanna Toczyńska – pielęgniarka, Klinika Neurochirurgii
dr Iwona Urbanowicz – lekarz, Klinika Medycyny Ratunkowej
Mariola Wandowska – pielęgniarka oddziałowa, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Maria Wesołowska – pielęgniarka, Szpitalny Oddział Ratunkowy
Maciej Woźniak – pielęgniarz, Klinika Geriatrii
Przemysław Żmich – lekarz, Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Małgorzata Żmudziejewska – pielęgniarka, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Artur Żurak – pielęgniarz oddziałowy, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod kierownictwem Pani Emilii Czekały.