Przejście na emeryturę profesora Aleksandra Araszkiewicza - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

31 lipca 2021 roku kończy swoją wieloletnią pracę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Pan prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz, Kierownik Kliniki Psychiatrii Szpitala Jurasza. W imieniu swoim oraz całej społeczności szpitala szczególne podziękowania oraz życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia pozazawodowych planów na emeryturze złożyli dyrektor szpitala Jacek Kryś oraz dyrektor ds. pielęgniarstwa Mirosława Ziółkowska.

Profesor Aleksander Araszkiewicz ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, otrzymując dyplom lekarza medycyny. W 1975 r. uzyskał pierwszy stopień, a w 1978 r. drugi stopień specjalizacji z psychiatrii. Początki swojej medycznej, naukowej i dydaktycznej kariery realizował w Instytucie Higieny Psychiatrycznej Wojskowej Akademii Medycznej. W 1991 roku uzyskał certyfikat psychoterapeuty. 1 marca 1995 r. objął stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Od 1995 r. jest również kujawsko-pomorskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od początku pracy w Klinice Psychiatrii rozwijał zainteresowania zaburzeniami psychogennymi. Dzięki staraniom Pana Profesora wprowadzono nowe programy terapii zarówno farmakologicznej jak i psychoterapii, a ośrodek bydgoski w badaniach nad lękiem niewątpliwie znalazł się na jednym z czołowych miejsc w Polsce. Wśród pozostałych zainteresowań naukowych Pana Profesora są również badania nad etiopatogenezą schizofrenii i chorób afektywnych, jak również badania zespołów otępiennych. Kieruje licznymi programami badań nad skutecznością i tolerancją leków psychotropowych w różnych chorobach. Dzięki  staraniom Pana Profesora Klinika Psychiatrii jest wiodącym w regionie Ośrodkiem Akredytowanym przez Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z psychiatrii i jednym z kilku ośrodków w kraju do prowadzenia specjalizacji z psychologii klinicznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobiste zaangażowanie Pana Profesora w proces projektowania i tworzenia nowego budynku Kliniki Psychiatrii, oddanego do użytku w 2015 r., który dzisiaj jest wzorcowym przykładem nowoczesnej użytkowej architektury medycznej.