Prof. Jan Styczyński prezesem Infectious Diseases Working Party EBMT - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że Pan prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK został wybrany prezesem Infectious Diseases Working Party (IDWP) w European Society of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) na kadencję 2016-2020, a tym samym został wybrany do Zarządu tego Towarzystwa. Prof. Jan Styczyński dotychczas pełnił funkcję Sekretarza IDWP przez 2 kadencje w latach 2010-2016. Tajne wybory odbyły się 5 kwietnia 2016 r. podczas 42 Zjazdu EBMT, który odbył się w Valencii (Hiszpania). EBMT jest największą organizacją na świecie zajmującą się działalnością naukową, edukacyjną i organizacyjną w zakresie przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej. Towarzystwo aktualnie zrzesza 568 ośrodków transplantacyjnych z 55 państw i liczy ponad 4700 aktywnych członków. Obecnym prezydentem EBMT jest Mohamad Mohty z Paryża. Profesor Jan Styczyński, aktualnie przewodniczący Grupy Powikłań Infekcyjnych Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, jest pierwszą osobą w ponad 30-letniej historii przeszczepiania szpiku i krwi w Polsce, która została wybrana do władz Towarzystwa Międzynarodowego.