Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska nowym konsultantem krajowym - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

20 czerwca 2013 r., podczas XXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w Krakowie Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał Panią prof. Mieczysławę Czerwionkę-Szaflarską na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej. Prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Specjalizuje się w chorobach dzieci, alergologii, gastroenterologii. Kliniką kieruje od 1988 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od roku 1973 związana zawodowo z Bydgoszczą, gdzie rozpoczęła pracę w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, a następnie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza. Pani Profesor pełni również szereg funkcji akademickich: w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 objęła stanowisko Prorektora ds. Studenckich, a w latach 2002-2004 stanowisko Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora UMK ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczas Pani Profesor pełniła również funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.