10 lat przeszczepiania szpiku w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Koncepcja utworzenia Oddziału Transplantacji Szpiku w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy rozwinęła się w roku 2000, a na jego miejsce wybrano IX piętro w wieżowcu Klinicznego Centrum Pediatrii. Prof. Mariusz Wysocki zaangażował się z pozyskiwanie środków do otwarcia Oddziału, a lekarze Jan Styczyński i Robert Dębski odbywali szkolenia w Poznaniu i w Nowym Jorku. Oddział został wyposażony dzięki wsparciu Fundacji Bez Barier, a jego otwarcia dokonała Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska w dniu 27 czerwca 2003r, składając swój autograf „Z buziakami” na ścianie Kliniki. Pierwszy przeszczep rodzinny został wykonany kilka miesięcy później. Potem nastąpił szybki rozwój transplantacji komórek krwiotwórczych, w którym najważniejsze kroki milowe wyznaczyły: pierwszy przeszczep autologiczny w roku 2004, pierwszy przeszczep od dawcy niespokrewnionego w roku 2007, pierwszy przeszczep krwi pępowinowej w roku 2008, pierwsza infuzja limfocytów dawcy w roku 2008, pierwsza transplantacja haploidentyczna (od matki) z selekcją komórkową w roku 2009, pierwsze przetoczenie komórek mezenchymalnych w roku 2013. W ciągu tych dziesięciu lat z ośrodka początkującego, staliśmy się drugim w kraju ośrodkiem dziecięcym pod względem ilości wykonywanych transplantacji. Obecnie wykonujemy w Klinice około 35 transplantacji rocznie, a wyniki przeszczepień są takie same jak w innych ośrodkach dziecięcych. Stosujemy najnowsze metody terapeutyczne i współpracujemy ze wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi w Polsce. Klinika jest członkiem Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku oraz Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT). Współpracujemy z wieloma ośrodkami w Europie oraz z Columbia University w Nowym Jorku. Z okazji 10-lecia przeszczepów szpiku w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy otrzymaliśmy list gratulacyjny od Pani Prezydentowej, Anny Komorowskiej.