Profesor Jacek Manitius Prorektorem ds. Collegium Medicum UMK - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jacek Manitius otrzymał nominację na stanowisko Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  ds. Collegium Medicum. Profesor Jacek Manitius jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Tam też – w latach 1975-1998 – pracował; najpierw w II Klinice Chorób Wewnętrznych, później, od roku 1983 w Klinice Chorób Nerek. W 1998 roku został zatrudniony w ówczesnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, gdzie podjął się organizacji Katedry i  Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych.
W następnych latach Klinika rozszerzyła zakres swojej działalności leczniczej i naukowej o nadciśnienie tętnicze. Klinika posiada status „Hypertension Excellence Centre” nadawany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Prof. Manitius posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej oraz certyfikację „Clinical Hypertension Specialist” nadawaną przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Ukończył także trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia – Szkoła Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Od 1975 roku do chwili obecnej jest nauczycielem akademickim. Był stypendystą naukowym w Abteilung für Nephrologie, Medizinische Hochschule, Hannover (1980-81); Department of Physiology, University of Birmingham (1985); Department of Clinical Biochemistry, University of Toronto (1991-92). Od 1998 roku do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie nefrologii. W latach 2010-2013 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, obecnie jest Członkiem Honorowym tego Towarzystwa. W okresie 1.09.2014 r. – 25.02.2015 r. pełnił obowiązki dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, później – do 31.10.2018 r. był dyrektorem ds. lecznictwa tego Szpitala. Od września 2016 roku prof. Jacek Manitius pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. klinicznych Collegium Medicum.