Program wykrywania tętniaka aorty brzusznej - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Sześć placówek medycznych z regionu przeprowadzi badania w ramach kolejnej edycji przygotowanego przez Urząd Marszałkowski programu profilaktycznego, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. Tętniak aorty brzusznej to poważne zagrożenie, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. roku życia. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej wykrycie, jeszcze w stadium bezobjawowym. Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej objęci są mężczyźni palący papierosy w wieku 65 lat (częstość występowania u mężczyzn w tym wieku wynosi około 4 procent). Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty (o średnicy powyżej 3 centymetrów) będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej. W ramach realizacji programu w 2012 roku w badaniach wzięło udział 419 osób. U prawie trzydziestu wykryto poszerzoną aortę brzuszną o średnicy powyżej 3 centymetrów. Z ponad połową pacjentów przeprowadzono rozmowy edukacyjne, dziesięciu zostało skierowanych na dalszą diagnostykę. Koordynatorem projektu, podobnie jak przed rokiem, jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Realizatorami programu jest 6 wybranych w drodze konkursu placówek medycznych w Grudziądzu, Chełmży, Tucholi, Wąbrzeźnie i Mogilnie, które będą przyjmować pacjentów z terenu całego regionu. W czwartek (20 czerwca) w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy odbędzie się szkolenie dla realizatorów badań. Zajęcia dotyczące epidemiologii i postępowania w tętniaku aorty brzusznej oraz zasad realizacji programu poprowadzą prof. Arkadiusz Jawień, dr Arkadiusz Migdalski oraz lek. Bartosz Fórmankiewicz. Po szkoleniu będą mogły rozpocząć się badania organizowane indywidualnie przez poszczególnych realizatorów. Program zakłada przebadanie prawie 2,2 tysiąca osób. Samorząd województwa przeznaczył na realizację przedsięwzięcia 65 tysięcy złotych.