Nagroda „Budowa Roku 2012” dla nowej inwestycji - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Otrzymaliśmy nagrodę I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2012” w kategorii budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej za nowo wybudowany obiekt Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne. Organizowany jest on przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Konkurs „Budowa Roku” jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, wzorcową organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Inwestorem nagrodzonego przedsięwzięcia jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK, inwestorem zastępczym – ECM Group Polska S.A. Warszawa, a generalnym wykonawcą – konsorcjum firm: Budimex SA z siedzibą w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu (lider), Ferrovial Agroman SA, Madryt Hiszpania (partner). Głównym celem inwestycji było stworzenie lepszych warunków przestrzennych i technicznych działania kluczowych jednostek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, tj. zespołu sal operacyjnych z oddziałem intensywnej terapii medycznej, centralną sterylizatornią oraz szpitalnym oddziałem ratunkowym wraz z lądowiskiem dla helikopterów. Uporządkowano i skrócono ciągi komunikacyjne w centralnej części kompleksu budynków przez skupienie w jednym miejscu sal operacyjnych rozproszonych dotychczas po wielu klinikach. Powiększono Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i wyposażono go w wydzieloną część septyczną (3 izolatki) oraz w izolatkę ochronną. W budynku mieści się również centralna sterylizacja, która zyskała nową powiększoną przestrzeń we wszystkich strefach technologicznych. Na parterze zlokalizowano Szpitalny Oddział Ratownictwa, zapewniając dogodniejsze warunki dojazdu i przyjęcia pacjentów. Powierzchnia zabudowy wynosi 3195,80 m2, powierzchnia użytkowa 6158,25 m2, a kubatura budynku 13 289,70 m3. Całość prac wykonano w ciągu 38 miesięcy. Nagrodzona inwestycja jest częścią Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, realizowanego w latach 2007-2015 na podstawie decyzji Ministra Zdrowia i finansowanego z budżetu państwa. Celem programu jest dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Program obejmuje modernizację obiektów, przebudowy i budowy nowych obiektów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 wraz z dostawą niezbędnej aparatury medycznej do końca 2015 r.