Przejście na emeryturę profesora Jacka Manitiusa - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

28 lipca 2021 roku kończy swoją wieloletnią pracę w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius, Kierownik Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ Szpitala Jurasza. W imieniu własnym oraz całej społeczności naszego szpitala podziękowania i wyraz uznania za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę złożyli dyrektor szpitala Jacek Kryś oraz dyrektor ds. pielęgniarstwa Mirosława Ziółkowska. Pan Profesor przekazał podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala, z którymi przez wiele lat miał zaszczyt współpracować.

Profesor Jacek Manitius ukończył w 1975 r. studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczął pracę w gdańskiej II Klinice Chorób Wewnętrznych. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1990 r. stopień doktora habilitowanego, w 1996 r stopień profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora, nadany przez Prezydenta RP otrzymał w 1998 r. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii, transplantologii klinicznej oraz hipertensjologii. Kolejny etap zawodowej kariery Profesor Jacek Manitius rozpoczął w 1998 r., tworząc od podstaw i stając na czele zespołu nowej Katedry i Kliniki Nefrologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Już w następnym roku został również powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii. Dzięki zaangażowaniu Pana Profesora w 2003 r. rozszerzono działalność kliniki w zakresie diagnostyki i leczenia  nadciśnienia tętniczego. W 2007 r. klinika uzyskała status Hypertension Excellence Center, nadany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Swoją wiedzą i doświadczeniem Pan Profesor wspierał interdyscyplinarny zespół, uczestniczący w przygotowaniach programu przeszczepiania  nerek w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Jest promotorem 23 prac doktorskich oraz autorem 5 książek i monografii oraz 226 artykułów w czasopismach naukowych. Działalność naukowa i badawcza Pana Profesora została doceniona nie tylko w ogólnopolskim, ale i międzynarodowym środowisku medycznym. W latach 2009-2012 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a w 2010 r. został wybrany Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W latach 2014-2018 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt osobistego zaangażowania Pana Profesora w proces przygotowania i uzyskania w 2015 r. pierwszego w historii szpitala Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W dowód uznania oraz na potwierdzenie wyjątkowych cech, umiejętności, wiedzy, doświadczenia i zdolności organizacyjnych Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powierzył Panu Profesorowi w 2019 r. funkcję Prorektora ds. Collegium Medicum UMK.