Rusza kolejna edycja konkursu STRATEGMED - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM zaprasza do udziału w trzecim, ostatnim konkursie w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem programu jest stymulowanie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna. Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. W programie finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny:
1. kardiologii i kardiochirurgii,
2. onkologii,
3. neurologii i zmysłach,
4. medycynie regeneracyjnej.
Ogłoszony przez NCBR trzeci konkurs jest ostatnim w ramach programu STRATEGMED, który będzie realizowany do 2017 roku.  Na wsparcie nowatorskich badań NCBR przeznaczy 115 mln zł.  O środki mogą się ubiegać konsorcja naukowo-przemysłowe z udziałem przedsiębiorcy. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września 2015 roku.  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM udziela pomocy przy składaniu wniosków jednocześnie zajmując się dalszą obsługą administracyjną projektu:
tel. 52 585 36 91, 52 585 35 73
e-mail: wspolpraca@cm.umk.pl