Wakacyjny Poradnik Pacjenta - Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza

Szukaj

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że dostępna jest już publikacja pt. „Wakacyjny Poradnik Pacjenta”. Jest to zwięzła, kilkustronicowa broszura, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zachowaniami pożądanymi w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Wakacje są okresem, gdy rodzice często powierzają opiekę nad dzieckiem swoim krewnym, gdy częściej niż w innych porach roku dochodzi do nagłych wypadków, zranień lub złamań. Dlatego też, chcąc wyposażyć pacjenta w podstawowe i niezbędne informacje, radzimy m.in. w jaki sposób rodzice powinni upoważnić bliskich, pod opieką których przebywa ich dziecko, do wyrażania zgody na jego leczenie, co zrobić, kiedy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie, a konieczna jest wizyta lekarska, a także w jakich sytuacjach należy korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, a w jakich pacjenci powinni zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rzecznik przypomina również, że prawa pacjenta dotyczą każdego z nas, niezależnie od wieku. Każdy obywatel może stać się pacjentem, dlatego bardzo istotne jest, aby wiedział jak może poradzić sobie w systemie ochrony zdrowia. Dlatego też Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z wydaną publikacją.

WAKACYJNY PORADNIK PACJENTA